Dental Tribune Switzerland

E-papers - Dental Tribunes - DT Romania and Moldova

DT Romania and Moldova


In this issue: Studiile susþin faptul cã tratamentul stomatologic de bazã nu e periculos pentru femeile însãrcinate / Noutãþi / Cum se construieºte un program de înaltã performanþã / O introducere în domeniul biofilmelor orale / Îmbunãtãþirea ºi rafinarea cãii de alunecare: metode clinice relevante / VITA Linearguide 3D-MASTER - noul mod simplu de a stabili nuanþe! / Augmentarea biotipurilor peri-implant prin utilizarea grefelor de þesut conjunctiv interpoziþional

PDF öffnen E-Paper

Table of contents


© 2021 - Alle Rechte vorbehalten - Dental Tribune International